MVP Dagen 2022 Roadshow - Trondheim

Tuesday, 4 October 2022 11:55 AM - 3:30 PM CEST

Strandveien 43, Trondheim, Trøndelag, 7042, Norway

Register Now

Registration

Sale ended

Free Partial Approval - Free

Enter your discount code

  • Fee
  • Total amount

1. Select Seats

2. Review and Proceed

Tuesday, 4 October 2022 11:55 AM - 3:30 PM CEST

Glasspaper Trondheim, Strandveien 43, Trondheim, Trøndelag, 7042, Norway.

MVP Dagen 2022 inviterer til en halv dag med teknisk innhold i Trondheim. 

Meld deg på, og møt Jan Ketil Skanke, Maruis Skovli og Ståle Hansen. De lover et tettpakket program med spennende innhold. 

11:55 - 12:00
12:00 - 12:40 Lunsj
12:40 - 12:50 Velkommen
12:50 - 13:40 Ståle: Hvordan jobbe smart i Microsoft 365 med Digital Wellbeing
13:40 - 14:20 Jan Ketil: Take control of your Autopilot setup in 30 minutes
14:20 - 15:00 Marius: Identity Governance i Azure 
15:00 - 15:30 Q&A og takk for oss

Konferansen holdes hos Glasspaper, Strandveien 43, 7042 Trondheim

Cancellation policy

Takk for at du gir beskjed om at du ikke kan komme!

Lasse Wedo

Ideen med MVP Dagen er at dette skal være en dag der norske MVPer deler av sin kunnskap til de som er interessert i å holde seg oppdatert på hva som skjer i Microsoft skyen. Dette er ikke en dag for MVPer, men en dag der vi som MVPer deler vår innsikt og kunnskap med dere.

Contact the Organizer