MVP Dagen 2022 Roadshow - Tromsø

Tuesday, 27 September 2022 11:55 AM - 3:30 PM CEST

Kaigata 6, Tromsø, Troms, 9008, Norway

Register Now

1. Select Seats

2. Review and Proceed

Registration

Sale ended

Free Ticket Unlock Partial Approval - Free

Enter your discount code

  • Fee
  • Total amount

Tuesday, 27 September 2022 11:55 AM - 3:30 PM CEST

Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø, Troms, 9008, Norway.

MVP Dagen 2022 inviterer til en halv dag med teknisk innhold i Tromsø. 

Meld deg på, og møt Kai Stenberg, Lasse Wedø og Roberth Strand. De lover et tettpakket program med spennende innhold. 

11:55 - 12:00
12:00 - 12:30 Lunsj
12:30 - 12:35 Velkommen
12:35 - 12:50 Jasper Filon: Audiocodes
12:50 - 13:40 Lasse: Secure your collaboration
13:40 - 14:20 Kai: Dyn365 with Teams, how to do this
14:20 - 15:00 Roberth: Building an Internal Developer Platform on Azure 
15:00 - 15:30 Q&A og takk for oss

Konferansen holdes på Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6

Cancellation policy

Takk for at du gir beskjed om at du ikke kan komme!

Lasse Wedo

Ideen med MVP Dagen er at dette skal være en dag der norske MVPer deler av sin kunnskap til de som er interessert i å holde seg oppdatert på hva som skjer i Microsoft skyen. Dette er ikke en dag for MVPer, men en dag der vi som MVPer deler vår innsikt og kunnskap med dere.

Contact the Organizer