MVP Dagen 2022 Roadshow - Kristiansand

Tuesday, 11 October 2022 11:55 AM - 3:30 PM CEST

Tordenskjolds gate 9, Kristiansand, Agder, 4612, Norway

Register Now

1. Select Seats

2. Review and Proceed

Registration

Sale ended

Free Partial Approval - Free

Enter your discount code

  • Fee
  • Total amount

Tuesday, 11 October 2022 11:55 AM - 3:30 PM CEST

Noroff Kristiansand, Tordenskjolds gate 9, Kristiansand, Agder, 4612, Norway.

MVP Dagen 2022 inviterer til en halv dag med teknisk innhold i Kristiansand. 

Meld deg på, og møt Thorbjørn Værp, Oddvar Moe og Guro Faller. De lover et tettpakket program med spennende innhold. 

11:55 - 12:00
12:00 - 12:40 Lunsj
12:40 - 12:50 Velkommen
12:50 - 13:40 Oddvar: Hva avanserte hackere gjør for å få tilgang
13:40 - 14:20 Guro: Personalise Your Customer Experience with Dynamics 365
14:20 - 15:00 Thorbjørn: Lag ditt eget Viva Learning innhold
15:00 - 15:30 Q&A og takk for oss

Konferansen holdes hos Noroff Kristiansand, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Lasse Wedo

Ideen med MVP Dagen er at dette skal være en dag der norske MVPer deler av sin kunnskap til de som er interessert i å holde seg oppdatert på hva som skjer i Microsoft skyen. Dette er ikke en dag for MVPer, men en dag der vi som MVPer deler vår innsikt og kunnskap med dere.

Contact the Organizer