Meetup i Bergen Microsoft Community - Cloud Security

Thursday, 4 February 2021 12:00 PM - 1:00 PM CET

Register Now
Days
Hours
Minutes
Seconds

Registration

Sale ended

Bergen Microsoft Community - 4 februar - Sikkerhet Partial Approval - Free

Link til teams møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzODQ5MGUtNWVkNC00OTE5LWJhYjYtMzIxOWE3OWE5ZmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22666f1104-c33d-48ee-b0b2-62193424fa10%22%2c%22Oid%22%3a%22b7cc663a-383a-4cfd-9c4c-e6041d4f4f32%22%7d Link til kalender invitasjon https://1drv.ms/u/s!Aid16tEN3W2Kgr1HCKQgoEuVXuZUIg

Enter your discount code

  • Fee
  • Total amount

1. Select Seats

2. Review and Proceed

Thursday, 4 February 2021 12:00 PM - 1:00 PM CET

Bergen Microsoft Community inviterer til et gratis, online seminar rundt temaet "Praktisk sikkerhet". 

Meld deg på og bli med oss torsdag 4 februar mellom klokken 12 og 16:30. 

AGENDA:

12:00-12:05 - Introduksjon

12:05-12:25 - Bedre sikkerhet med Microsoft Insider programmene (Rødland)

12:25-12:45 - This is how you drive security and compliance process in Microsoft 365 (Hansen)

12:45-12:55 - Pause

12:55-13:25 - Struktur og kultur gir god og sikker samhandlingsdur (Stave)

13:25-13:45 - Data Loss Prevention (Winther)

13:45-13:55 - Pause

13:55-14:40 - Det var en gang et ransomwareangrep (Sandbu)

14:40-15:00 - Enkel og effektiv herding av Windows (Moe)

15:00-15:10 - Pause

15:10-15:55 - Cyber Security - Stories from the Trenches (Dale)

15:55-16-15 - Sikkerhets "nyheter" med Olav og venner + avslutning

Følg oss på sosiale media:
Twitter: https://twitter.com/bergenmicrosoft
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bergen-microsoft-community/
Webpage: http://bergenmicrosoftcommunity.one/

Velkommen!
Hilsen oss i styret

Cancellation policy

Dette er et gratis online event. Men meld gjerne ifra om du ikke skal delta, så slipper du unødige eposter med informasjon om eventet

Link til teams møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQzODQ5MGUtNWVkNC00OTE5LWJhYjYtMzIxOWE3OWE5ZmUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22666f1104-c33d-48ee-b0b2-62193424fa10%22%2c%22Oid%22%3a%22b7cc663a-383a-4cfd-9c4c-e6041d4f4f32%22%7d 

Link til kalender invitasjon https://1drv.ms/u/s!Aid16tEN3W2Kgr1HCKQgoEuVXuZUIg

Lasse Wedo

Bergen Microsoft Community - https://bergenmicrosoftcommunity.one/?page_id=23

Contact the Organizer