ARBEITEN 4.0 / PRÁCE 4.0

Friday, 30 November 2018, 12:00 AM - 6:00 PM [CEST]

Mlýnská 6, Ceské Budejovice, Ceská republika, 37001, Czech Republic

REGISTER NOW

1. Select Seats

2. Review and Proceed

Sale ended

Konference (clenové JHK) Partial Approval - €20.00

Available Tickets - N/A

Konferencní poplatek pro cleny Jihoceské hospodárské komory

sales ended

Konference + Spolecenský vecer (clenové JHK) Partial Approval - €29.00

Available Tickets - N/A

Poplatek za úcast na konferenci a na následném spolecenském veceru pro cleny Jihoceské hospodárské komory.

Sale ended

Konference Partial Approval - €30.00

Available Tickets - N/A

sales ended

Konference + Spolecenský vecer Partial Approval - €49.00

Available Tickets - N/A

Konferencní poplatek a úcast na spolecenském veceru na ostatní verejnost.

Sale ended

JCI members Partial Approval - €10.00

Available Tickets - N/A

Úcastnický poplatek pro cleny JCI a WJ a pro studenty.

Enter your discount code

  • Subtotal (excluding fees and discounts)
  • Fee
  • Total amount

Event Information

Friday, 30 November 2018, 12:00 AM - 6:00 PM [CEST]

About the Event

Hlavními tématy konference Práce 4.0 jsou zmeny na pracovním trhu a ve vzdelávání, které jsou zpusobeny procesy digitalizace, globalizace, a vlivy demografických a kulturních zmen.

Die Hauptthemas der Tagung Arbeiten 4.0 sind die Änderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Bildung.

mail: budejovice@jcicr.cz

Event Location

About the Organizer

JCI South Bohemia byla založena v roce 2010 a za tu dobu prošly našimi radami desítky manažeru, podnikatelu a aktivních mladých lidí. Díky podpore partnerských organizací z Bavorska a Rakouska jsme mohli zacít nabízet našim clenum nové zkušenosti mimo rámec jejich vlastního oboru, nové kontakty v komunite mladých pozitivních nezávislých lidí, kterým záleží na vlastním rozvoji a na dení v jejich okolí. JCI Mission: To provide development opportunities that empower young people to create positive change. JCI Vision: To be the leading global network of young active citizens. www.jcicr.cz www.facebook.com/jcisb budejovice@jcicr.cz

CONTACT ORGANIZER