4 Day Remote Viewing Training - Amsterdam

Thursday, 22 August 2019 9:00 AM - Sunday, 25 August 2019 5:00 PM [CET]

Register Now

1. Select Seats

2. Review and Proceed

Days
Hours
Minutes
Seconds
This event is currently not on sale, please contact the event organizer for any additional questions.

REGISTRATION

Early Bird - 4 Day RV Workshop - Amsterdam - 22 - 25 AUG 19 PARTIAL APPROVAL - $1,795.00

Registration closes on 08/05/2019

Early Bird Offer - Ends 02 May 2019

4 Day RV Workshop - Amsterdam - 22 - 25 AUG 2019 PARTIAL APPROVAL - $1,995.00

Registration closes on 01/08/2019

4 Day Remote Viewing Workshop - Amsterdam - 22 - 25 AUG 2019

Enter your discount code

 • Subtotal (excluding fees and discounts)
 • Fee
 • Total amount

Thursday, 22 August 2019 9:00 AM - Sunday, 25 August 2019 5:00 PM [CET]

Intensive 4 Day Coordinate Remote Viewing Training / Workshop

This intensive 4 Day Coordinate Remote Viewing Training / Workshop will be given in the English Language with Dutch support and interpretation. (If you require Dutch course materials, please indicate this during the registration.)

Deze intensieve 4 daagse Coordinate Remote Viewing Training / Workshop wordt in de Engelse Taal gehouden met Nederlandse ondersteuning en vertaling. (Heeft u cursus materiaal in het Nederlands nodig? Geeft u dat alstublieft van te voren aan bij de registratie.)

What is Remote Viewing?

Remote Viewing is a method of using Extrasensory Perception under controlled (scientific) conditions and in a specific format, which in turn allows, studying, researching and developing one's own ability of Extrasensory Perception. 

Remote Viewing is een methode die gebruik maakt van buitenzintuigelijke waarneming onder gekontroleerde (wetenschappelijke) condities en in een vastgesteld formaat, waardoor het mogelijk wordt om de eigen buitenzintuigelijke waarneming te bestuderen, onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Why Remote Viewing?

Remote Viewing allows you to perceive specific things, people, places and events, shielded from our ordinary 5 senses by distance, space or time. Although these are personal perceptions, they often contain valuable information and can boost creativity. (According to Einstein Creativity is more important than Knowledge!) The workshop will give you insight into; how to distinguish between your actual perception and your interpretation of your perception, which will give you more insight in information accuracy.

Remote Viewing laat u specifieke dingen, mensen, plaatsen en gebeurtenissen observeren/ervaren, die zich door afstand, ruimte of tijd buiten het berijk van onze normale 5 zintuigen bevinden. Hoewel dit persoonlijke ervaringen zijn, bevatten ze vaak waardevolle informatie en dit kan leiden tot hogere creativiteit. (Volgens Einstein is Creativiteit belangrijker dan Kennis!) The workshop geeft inzicht in; hoe u onderscheid kunt maken tussen perceptie en interpretatie.

For Whom is the Training / Workshop?

We found that people in the creative sector benefit most from the workshop.

 • Artists
 • Engineers
 • Architects
 • Designers
 • Writers
 • Science-Fiction writers
 • Musicians

However it has also been very usful as a tool for

 • Intelligence Officers
 • Police Detectives
 • Private Investigators
 • Archaeologist
 • Researchers
 • Stock Brokers
 • Investors
 • Medical Doctors

Basically, anyone who requires information or indications of past, present or future events and who has the professional means or insights to follow up on, or understand the information perceived.

Het blijkt dat mensen in de creatieve sector ontzettend veel aan deze workshop hebben.

 • Kunstenaars
 • Ingeneurs
 • Architecten
 • Ontwerpers
 • Auteurs / Schijvers
 • Science-Fiction auteurs / schrijvers
 • Muzikanten

However it has also been very usful as a tool for

 • Veiligheids Diensten
 • Politie Rechercheurs
 • Prive Detectieven
 • Archeologishe Onderzoekers
 • Wetenschappelijke Onderzoekers
 • Financiele Markt Handelaren
 • Investeerders
 • Dokters / Medische Onderzoekers

Kort om, iedereen die informatie of indicaties nodig heeft van verleden, huidige of toekomstige gebeurtenissen, en die de professionele mogelijkheden en inzichten hebben. om de waargenomen informatie op te volgen of te begrijpen.

Venue Location

Amsterdam Area - To be announced

Sandra Hilleard

Sandra Hilleard is a Dutch / Australian Remote Viewing Trainer and Researcher, who has been giving Remote Viewing training since 2008. She holds certificates in Coordinate Remote Viewing & Extended Remote Viewing and she is a qualified Vocational Educational Trainer. Sandra is also a qualified Dip. Counsellor / Hypnotherapist and she helps Remote Viewing students world wide to practice their skill.

Contact the Organizer View other events